برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,500,000 ریال
2
2,200,000 ریال
3
1,900,000 ریال
4
1,600,000 ریال
5
1,200,000 ریال
6
1,000,000 ریال
7
800,000 ریال
8
700,000 ریال
9
600,000 ریال
10
500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.